KreditBanken om betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är (oftast) ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och kan leda till att du inte får lån, kreditkort, lägenhet, arbete eller olika abonnemang..!

Betalningsanmärkning

Om man slipper betalningsanmärkning på en sen betalning i Sverige, är det inget problem…
…medan betalningsanmärkning ger mer eller mindre en total spärr!

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning: Anteckning hos kreditupplysningsföretag om att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. Anteckningen kan gälla utslag i mål om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (även ansökan om betalningsföreläggande mot företag), tredskodom från tingsrätten, missbruk av en kredit, konkurs, ett misslyckat utmätningsförsök, beslut om skuldsanering samt restförda skatter och avgifter. Betalningsanmärkning förkortas oftast till BA.

Kronofogden

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar.
Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.

Uppgifter från Kronofogden
Kreditupplysningsföretagen hämtar uppgifter från Kronofogden dagligen!
Det finns ett femtontal kreditupplysningsföretag i Sverige. Se Datainspektionens webbplats som också innehåller mer information om hur kreditupplysning och betalningsanmärkningar fungerar.

Hur kan checkkontot vara slut när jag har femton blanketter kvar?

Bolagskonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett bolagskonto med kort, gå till bolagskonto!

Personkonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett personkonto med kort, gå till personkonto!

Efterfrågad tjänst om postbox adresser!

1. Skaffa en postbox adress i centrala Stockholm, även digital postbox.
2. Skaffa en gratis postbox adress i England, betala endast per försändelse.

Se här för information om postbox adresser i Sverige eller England!