Betalningsföreläggande KreditBanken hjälper dig

Betalningsanmärkning

Betalningsföreläggande

Jag har fått ett betalningsföreläggande!
Får jag då också en betalningsanmärkning?
Kan jag öppna ett bankonto med betalkort?

Betalningsanmärkning

Om man slipper betalningsanmärkning på en sen betalning i Sverige, är det inget problem…
…medan betalningsanmärkning ger mer eller mindre en total spärr!

Betalningsföreläggande

Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning?
Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren (den som har ett krav på betalning) ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala din skuld.

Ett krav mot dig
Ansökan registreras och skickas med brev till dig. I ansökan ser du vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stor skulden är. Du får viss tid på dig att protestera mot kravet. Är kravet riktigt och du inte gör några invändningar utfärdar Kronofogden ett utslag. Uppgifter om detta registreras hos kreditupplysningsföretag och leder vanligen till en betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande förkortas oftast BF

Betalningsföreläggande mot juridisk person

När ett betalningsföreläggande registreras mot en juridisk person hämtas uppgiften vanligen av kreditupplysningsföretagen redan vid ansökan.

Kronofogden

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar.
Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.

Fri konkurrens är bra i princip, men bara i princip och egentligen bara i andra branscher än den egna, där det rent av är skadligt med konkurrens.

Bolagskonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett bolagskonto med kort, gå till bolagskonto!

Personkonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett personkonto med kort, gå till personkonto!