e-handel skaffa kort

E-handel

E-handel

E-handel och betallösningar
E-handel är när ett företag eller konsument säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller information oftast över Internet eller andra datornätverk.
e-handel: Ren e-handel är den handel där produkt, beställning och leverans sker helt digitalt (via Internet). Till exempel köp av en nerladdningsbar bok genom betalning och sökning på en hemsida, eller en utskrivbar biljett.
Varannan svensk kommer näthandla mat under 2019.

Postnord konstaterar att framtiden för de fysiska butikerna inom framför allt elektronikhandeln och modehandeln ser särskilt mörk ut. Var tredje elektronikprodukt säljs på nätet och inom modeindustrin säljs 16 procent online, visar rapporten.

Enligt rapporten omsätter svensk e-handel nu 67 miljarder kronor och om ökningen för hela 2018 blir som beräknat, 15 procent, kan den siffran i slutet av året ha stigit till 77 miljarder. Lägger man dessutom till de summor som svenskar årligen spenderar i utländska nätbutiker, kan ytterligare 13 miljarder adderas till omsättningssumman. Det innebär alltså att den totala e-handelsomsättningen som svenskarna står för nu uppgår till 80 miljarder kronor, varav cirka var sjätte e-handelskrona då alltså går till utländska företag. (källa: ehandel.se)

Inget kontokort?

Inom kort blir det snart näst intill omöjligt att klara sig utan kontokort!
Enligt färska siffror hade 413.912 personer skulder hos Kronofogden vid årsskiftet.
Hur ska de klara sig och sin familj, utan kontokort?

vad är pengar?

Definition av ekonomi

Definition av ekonomi

Vad är pengar? Definition av ekonomi och dess betydelse
Ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system.
Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi. I akademiska sammanhang studeras ekonomin främst inom disciplinen nationalekonomi, eller i mer avgränsade sammanhang inom företagsekonomi.

Ekonomi = Hushållande med resurser

Ekonomi från grekiska oikos, “hus” och nomos, “lag” är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet.
Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.
Vi måste lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns.

Definition av ekonomiska uttryck

Privatekonomi, är färdigheten att hantera sitt hushålls ekonomiska resurser.
Företagsekonomi, är studier om ett företags ekonomi, och består av bland annat marknadsföring, anskaffning och produktion, organisation, redovisning och ekonomistyrning.
I dessa studier ingår studier om företagets omvärld och hur företaget ska positionera sig i denna för att bli framgångsrikt.
Finansiell ekonomi, traditionellt berör finansiell ekonomi monetära transaktioner, där båda sidorna av ett handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper.
Nationalekonomi, studerar både enskilda aktörers beteende (mikroekonomi), liksom ekonomier som en helhet (makroekonomi). Det involverar bland annat teorier om utbud och efterfrågan, räntesatser och internationell handel.
Ekonomiska system, ett system definieras bland annat av betalningsmedel, ägande och lagar.
I vardagligt tal avser ekonomi vanligen hanteringen av resurser genom en penningekonomi, men genom mänsklighetens historia har andra former av ekonomi, exempelvis naturahushållning existerat.

Kontantfritt eller pank

Kontantfritt

Kontantfritt!

Sverige kommer att vara kontantfritt inom tre till fem år, säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Sverige ligger tillsammans med Norge i topp i världen när det gäller digitala betalningar.
Vi använder kort i större utsträckning än de flesta länder och mobilbetalappen Swish hör till standardapparna på svenska mobiler.
Samtidigt accepterar allt färre hotell, restauranger och butiker kontanter.

Sverige kommer troligtvis vara kontantfritt inom tre till fem år, sade vice riksbankschef Cecilia Skingsley, på en bankkonferens i London.
Vanliga kontanter kommer inte att tas bort, men eftersom ytterst få företag kommer att ta emot dem och få konsumenter kommer att använda dem blir de i praktiken oanvändbara.

E-krona digital valuta

Riksbanken utreder också en e-krona som gör det möjligt att betala kontant med en digital valuta.
Riksbanken började titta närmare på möjligheterna att skapa en e-krona under våren 2017, en virtuell valuta som skulle kunna laddas på ett kontantkort.
Riksbank predicts Sweden will be “cashless”
Källa: jajja magazine

Scroll to Top