UK bolag

Starta UK bolag Det finns flera attraktiva skäl till att starta ett UK bolag. Inget personligt ansvar. Lägre kostnader och inget krav på aktiekapitalets storlek. I ett Svenskt AB binder du upp 50.000 kr i aktiekapital, i ett UK bolag binder du upp 1 GBP i...

Företagskonkurs

Företagskonkurs och personlig konkurs Konkurs kan gälla både fysiska- och juridiska personer Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk...