KreditBanken om personlig konkurs

Betalningsanmärkning

Personlig konkurs

Den som försatts i personlig konkurs förlorar rätten att fritt förfoga över sin egendom under konkursen. Man får endast göra de utbetalningar som hushållet måste göra för sitt dagliga uppehälle.
Kan jag fortfarande öppna
bankkonto med betalkort?

Ansvar för skulder

Efter en avslutad konkurs har en enskild person fortfarande ansvar för alla skulder som finns kvar. Därför är en konkurs ingen utväg för en privatperson…

Försatt i personlig konkurs

Du kan gå i konkurs som privatperson men till skillnad mot aktiebolag som går i konkurs har du kvar dina skulder..!

Den som inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid riskerar att försättas i konkurs av tingsrätten, om fordringsägarna begär det.
Man kan också själv begära att bli försatt i konkurs.
Oftast är det företag som försätts i konkurs.
Mer sällan att vanliga löntagare som har skulder men saknar tillgångar blir försatta i personlig konkurs.

Vid en personlig konkurs

Vid en personlig konkurs utser tingsrätten en förvaltare som tar reda på vilka tillgångar och skulder som finns. Tillgångarna ska sedan säljas, med undantag för sådant som ingår i familjens beneficium, det som anses nödvändigt i ett hushåll, och dessutom vissa arbetsredskap. Pengarna från försäljningen fördelas sedan mellan fordringsägarna.

Ansvar för skulder har du även efter en personlig konkurs

Efter en avslutad konkurs har en enskild person fortfarande ansvar för alla skulder som finns kvar. Därför är en konkurs ingen utväg för en privatperson när det gäller att bli av med sina skulder. Den som har en enskild firma, eller är delägare i ett handelsbolag, har också personligt ansvar för skulderna efter en konkurs. Det är bara aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan bli av med sina skulder, eftersom bolaget eller föreningen upplöses om det inte finns några tillgångar kvar efter konkursen.

Du förlorar rätten

Den som försatts i personlig konkurs förlorar rätten att fritt förfoga över sin egendom under konkursen.
Man får endast göra de utbetalningar som hushållet måste göra för sitt dagliga uppehälle.

Det är enkelt att beräkna sina utgifter. Man lägger bara till tio procent på intäkterna!

Bolagskonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett bolagskonto med kort, gå till bolagskonto!

Personkonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett personkonto med kort, gå till personkonto!

Efterfrågad tjänst om postbox adresser!

1. Skaffa en postbox adress i centrala Stockholm, även digital postbox.
2. Skaffa en gratis postbox adress i England, betala endast per försändelse.

Se här för information om postbox adresser i Sverige eller England!