Vad innebär preskriptionsavbrott?

Preskriptionsavbrott

Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden förlängs.
Om preskriptionsavbrott sker börjar alltså en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning.

Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom att:

  • Du betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. du erkänner skulden.
  • Du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären.
  • Borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller ansöker om verkställighet hos Kronofogden.

Kronofogden gör ingen bedömning

Kronofogden gör ingen bedömning om en skuld är preskriberad eller inte när en ansökan om verkställighet eller betalningsföreläggande kommer in.

Ekonom: En som vet mer om pengar än den som har dem!

Bolagskonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett bolagskonto med kort, gå till bolagskonto!

Personkonto med kort, välj land

Din historik i Sverige har ingen betydelse
Eftersom du inte ansöker om en kredit
så spelar din historik ingen roll.
Skaffa ett personkonto med kort, gå till personkonto!

Efterfrågad tjänst om postbox adresser!

1. Skaffa en postbox adress i centrala Stockholm, även digital postbox.
2. Skaffa en gratis postbox adress i England, betala endast per försändelse.

Se här för information om postbox adresser i Sverige eller England!